Interne mediation verbindt en werkt preventief

Waar mensen met elkaar samenwerken zijn conflicten. Belangentegenstellingen, meningsverschillen en botsende persoonlijkheden zijn aan de orde van de dag en kunnen leiden tot gezonde spanning, creativiteit en dynamiek in iedere organisatie.

Algemeen is aanvaard dat conflicten kansen bieden en dat we er dus niet al te bang voor moeten zijn. Dat is natuurlijk waar, maar iedere organisatie waar conflicten spelen, zal erkennen dat conflicten heel vervelend zijn en tijd en vooral ook veel geld kosten. Te denken valt aan de kosten voor verloren tijd, verminderde productie, werkstress en slechte motivatie en dat dan ook nog vaak gedurende een ruime periode.

Hoe eerder samenwerkings- en communicatieproblemen worden opgelost, des te groter de kans is dat ze niet uitgroeien tot een conflict. Belangrijk is dus het voorkomen en beheersen van conflicten. In de praktijk blijkt dat dit makkelijker gezegd dan gedaan is. Hoe krijgt men meer grip op dit soort situaties?

"Algemeen is aanvaard dat conflicten kansen bieden en dat we er dus niet al te bang voor moeten zijn."

Interne mediation

Het incorporeren van mediation als intern instrument voor conflicthantering is een goed middel. Velen van u kennen mediation als externe vorm van conflictoplossing. Het is echter ook een zeer geschikt instrument om in een organisatie conflicten te managen. Met interne mediation houdt u het conflict in huis. Het goed managen van conflicten kan een organisatie veel problemen besparen, op bijvoorbeeld financieel en juridisch vlak, of voor wat betreft het imago. Ook in het kader van ziekteverzuim kan langdurig verzuim worden voorkomen. De interne mediators kennen de organisatie, haar cultuur, wat erin sluimert en weten hoe machtsverhoudingen liggen, dragen de kennis van informele relaties enz.

Omgekeerd kent de organisatie ook de interne mediators, wat drempelverlagend kan werken.

De basis van een conflictmanagementsysteem

Dialogue is er op basis van haar ervaringen ervan overtuigd dat interne mediation idealiter onderdeel is van een conflictmanagementsysteem. Een integrale aanpak waarbij conflicten niet als incident worden benaderd, maar waar conflicthantering wordt ingebed in de organisatie. Dit omvat meer dan enkel het aanstellen en opleiden van interne mediators. Kennis van conflictmanagement en het beheersen van conflict-, bemiddelings- en mediationvaardigheden zijn basis vaardigheden waarover de organisatie en haar medewerkers dan beschikken.

Concreet levert het op dat in een conflictvaardige organisatie de medewerkers problemen eerder signaleren, voorkomen, aangaan en oplossen. Dat bespaart een hoop tijd, geld en negatieve energie en levert tevredener medewerkers en klanten op.

Op basis van ervaringen in organisaties in vele sectoren heeft Dialogue een 7-stappen-model ontwikkeld waarmee een conflictmanagementsysteem, waaronder interne mediation, kan worden geïmplementeerd in organisaties. Hierover leest u meer in de whitepaper ‘Een conflictvaardige organisatie in 7 stappen’.

"Een integrale aanpak waarbij conflicten niet als incident worden benaderd, maar waar conflicthantering wordt ingebed in de organisatie."


Over Dialogue

Dialogue BV is een adviesbureau gespecialiseerd in persoonlijke ontwikkeling, vaardighedenontwikkeling en conflictmanagement. De professionals van Dialogue zijn gespecialiseerde mediators en conflictbegeleiders. Dialogue heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in het opleiden van mensen in organisaties, het ondersteunen van het management en het adviseren over de inrichting van organisaties op het gebied van conflictmanagement. Sectoren waarin Dialogue haar expertise in heeft opgebouwd zijn: zorg, onderwijs, overheid en bedrijfsleven. Voor referenties en meer informatie kunt u contact opnemen met Kim Richel en Wendy Pekelharing via telefoonnummer 035 - 541 18 44 of per mail: krichel@dialoguebv.nl of wpekelharing@dialoguebv.nl. Ook kunt u altijd onze website bezoeken: www.dialoguebv.nl


Onze contactpersonen


Conflictmanagement voor Gemeenten

Specifiek voor gemeenten heeft Dialogue op basis van haar ervaring een programma ontwikkeld.

Voor wie?

Voor meer informatie zie: 'Factsheet Gemeenten'.